Aanmelden

Als een kind 4 jaar is, kan het naar de basisschool. Bijna alle basisscholen in Amsterdam werken met het stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt. Wij hebben als school geen invloed of uw kind wel of niet bij ons geplaatst wordt.

Als u geïnteresseerd bent in onze school, kunt u uiteraard een keertje komen kijken op één van onze informatieochtenden.

Informatieochtenden 2017/2018 van 9 uur tot 10.30 uur:

– woensdag 13 september 2017

– maandag 9 oktober 2017

– donderdag 19 oktober 2017

– dinsdag 21 november 2017 (Deze komt te vervallen!)

– woensdag 24 januari 2018

– maandag 19 februari 2018

– vrijdag 23 maart 2018

– maandag 23 april 2018

– woensdag 23 mei 2018

– woensdag 2 juli 2018

U kunt zich opgeven voor de informatieochtenden via aanmelden@deodyssee.nl Graag onder vermelding van uw naam, de naam van uw kind, de geboortedatum van uw kind en uw telefoonnummer. Vermeld er duidelijk bij voor welke datum u zich aanmeldt. De informatieochtend verloopt het prettigst zonder dat er kinderen bij aanwezig zijn.

Hieronder vindt u een filmpje met meer informatie over het stedelijk toelatingsbeleid.

Aanmeldformulier

U ontvangt van de gemeente een informatiebrief en aanmeldformulier. Voor schooljaar 2018/2019 heeft u het aanmeldformulier in oktober 2017 ontvangen. Lever dit aanmeldformulier (geen kopie of scan) in bij ons, als wij de school zijn van uw eerste keuze.

Uiterste inleverdata voor het aanmeldformulier:

Kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2014: 8 maart 2018.

Voor broertjes en zusjes van kinderen die onze school al bezoeken, moet het aanmeldformulier ook worden afgegeven op school!

Voorrangsregels

Hoe weet ik of De Odyssee een voorrangsschool is van mijn kind?

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Vul hier uw postcode in om te kijken welke scholen dit zijn: https://http://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/

Er bestaan ook nog andere voorrangsregels. Onder de kop ‘kiezen’ vindt u hier meer informatie over: https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/po/hoe-werkt-het

Wat gebeurt er na aanmelding?

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, wat bij ons vaak het geval is, dan is loten noodzakelijk. Op de uitslag van de loting hebben wij geen invloed. Eerst worden kinderen met voorrang geplaatst, daarna komen overige aanmeldingen aan bod. Voor meer informatie kunt u op deze site kijken: http://bboamsterdam.nl/toelatingsbeleid/ en als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-2518006 of via toelatingsbeleid@BBOamsterdam.nl

Kinderen afkomstig van een andere school.

Zij-instromers zijn kinderen waarvan de ouders willen dat hun kind overstapt naar een bestaande groep op De Odyssee. Deze kinderen zijn al begonnen op een andere basisschool. De groepen op onze school zijn al goed gevuld. In de meeste groepen is er dan ook geen plek. Soms bepaalt het leerlingenaantal dat de groep vol is en soms zijn er pedagogische/didactische redenen om een groep niet groter te laten worden. Doordat de meeste groepen vol zijn, is er heel weinig plaats voor leerlingen afkomstig van andere scholen. We krijgen echter wel veel verzoeken hiertoe. Om te voorkomen dat iedereen gaat bellen hebben we hieronder een interesseformulier dat u kunt invullen. Middels het formulier geeft u aan dat u interesse heeft in een plek bij ons op school indien er plaats is. Indien het een gezin met meerdere kinderen in verschillende groepen betreft, is het zelden mogelijk. Indien u het formulier invult en verstuurt krijgt u van ons een bericht terug. Pas eind juni kunnen we uitsluitsel geven over een eventuele plaatsing. De gegevens bewaren we tot het einde van de procedure. We hanteren daarna geen wachtlijst.

 

Gegevens van het kind:

JongenMeisjeGegevens ouders: