Aanmelden

Als een kind 4 jaar is, kan het naar de basisschool. Bijna alle basisscholen in Amsterdam werken met het stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt. Wij hebben als school geen invloed of uw kind wel of niet bij ons geplaatst wordt.

Als u geïnteresseerd bent in onze school, kunt u uiteraard een keertje komen kijken op één van onze informatieochtenden.

Informatieochtenden 2017/2018 van 9 uur tot 10.30 uur:

– woensdag 13 september 2017

– maandag 9 oktober 2017

– donderdag 19 oktober 2017

– dinsdag 21 november 2017 (Deze komt te vervallen!)

– woensdag 24 januari 2018

– maandag 19 februari 2018

– vrijdag 23 maart 2018

– maandag 23 april 2018

– woensdag 23 mei 2018

– woensdag 2 juli 2018

U kunt zich opgeven voor de informatieochtenden via aanmelden@deodyssee.nl Graag onder vermelding van uw naam, de naam van uw kind, de geboortedatum van uw kind en uw telefoonnummer. Vermeld er duidelijk bij voor welke datum u zich aanmeldt. De informatieochtend verloopt het prettigst zonder dat er kinderen bij aanwezig zijn.

Hieronder vindt u een filmpje met meer informatie over het stedelijk toelatingsbeleid.

Aanmeldformulier

U ontvangt van de gemeente een informatiebrief en aanmeldformulier. Voor schooljaar 2018/2019 heeft u het aanmeldformulier in oktober 2017 ontvangen. Lever dit aanmeldformulier (geen kopie of scan) in bij ons, als wij de school zijn van uw eerste keuze.

Uiterste inleverdata voor het aanmeldformulier:

Kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2014: 8 maart 2018.

Voor broertjes en zusjes van kinderen die onze school al bezoeken, moet het aanmeldformulier ook worden afgegeven op school!

 

Voorrangsregels

Hoe weet ik of De Odyssee een voorrangsschool is van mijn kind?

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Vul hier uw postcode in om te kijken welke scholen dit zijn: https://http://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/

Er bestaan ook nog andere voorrangsregels. Onder de kop ‘kiezen’ vindt u hier meer informatie over: https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/po/hoe-werkt-het

Wat gebeurt er na aanmelding?

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, wat bij ons vaak het geval is, dan is loten noodzakelijk. Op de uitslag van de loting hebben wij geen invloed. Eerst worden kinderen met voorrang geplaatst, daarna komen overige aanmeldingen aan bod. Voor meer informatie kunt u op deze site kijken: http://bboamsterdam.nl/toelatingsbeleid/ en als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-2518006 of via toelatingsbeleid@BBOamsterdam.nl

Gegevens van het kind:

JongenMeisjeGegevens ouders:
Aanmeldformulier voor zij-instromers

Zij-instromers zijn kinderen waarvan de ouders willen dat de kinderen overstappen naar De Odyssee. Deze kinderen zijn al begonnen op een andere basisschool. Soms betreft het gezinnen die naar de wijk verhuizen.

De aanmelding voor zij-instromers voor het schooljaar 2017/2018 is per 15 mei 2017 gesloten. We hebben al veel meer aanmeldingen van zij-instromers ontvangen dan dat we plek hebben. Let op: er worden geen aanmeldingen van zij-instromers meer in behandeling genomen voor start schooljaar 2017/2018.