====Corona crisis en aanmelden====

Coronacrisis en toelatingsbeleid
Het tijdpad voor het toewijzen van de plaatsen aan kinderen die geboren zijn in de maanden mei t/m augustus 2017, zal ongewijzigd blijven. De data zoals in de brochure: “Voor het eerst naar de basisschool in Amsterdam” staan, blijven gehandhaafd. Het voorkeursformulier kan uiterlijk woensdag t/m 4 november 2020 worden ingeleverd. Helaas kunnen wij uw formulier niet persoonlijk in ontvangst nemen. U kunt het voorkeursformulier op verschillende manieren inleveren: opsturen per e-mail (bijv. via een scan of foto van uw mobiel) of per post of in de brievenbus van de school doen. Als u van een niet-voorgedrukt voorkeursformulier gebruik maakt, verzoeken wij u ook een adresbewijs toe te voegen. Het e-mailadres waar u het voorkeursformulier naar toe kunt mailen is: roxanne.dalenberg@amosonderwijs.nl
Een rondleiding door de school is per gezin mogelijk. Mocht u hier interesse in hebben dan graag een mail aan Roxanne.Dalenberg@amosonderwijs.nl

Keuze gemaakt voor een basisschool? Lever het voorkeur registratie formulier in

Als een kind 4 jaar is, kan het naar de basisschool. Bijna alle basisscholen in Amsterdam werken met het stad breed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het opgeven van voorkeur voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt. Wij hebben als school geen invloed of uw kind wel of niet bij ons geplaatst wordt. Ook bij welke voorschool uw kind is ingeschreven heeft geen invloed of plaats garantie,mits er sprake is van een VVE indicatie en het kind meerdere dagdelen per week voorschool De Odyssee bezoekt. Een VVE indicatie is een officieel document welke bij een mogelijke spraak en/of taalontwikkeling door het OKT of de voorschool wordt afgegeven.

Informatieochtend schooljaar 2020/2021:

  •  U kunt uw interesse voor een informatie moment/kennismakinggesprek per mail kenbaar maken aan de administratie; Roxanne.Dalenberg@amosonderwijs.nl We ontvangen op dit moment vanwege de coronamaatregelen geen grote groepen in de school en om deze reden zijn er geen informatieochtend ingepland. De administratief medewerker zal per mail reageren door samen met u een geschikt moment te plannen.

Hieronder vindt u een filmpje met meer informatie over het stedelijk toelatingsbeleid.

Voorkeur registratieformulier

U ontvangt van de gemeente een informatiebrief en voorkeur registratieformulier. Lever dit formulier (geen kopie of scan) tijdig in bij ons, als wij de school zijn van uw eerste keuze.

Uiterste inleverdata voor het voorkeur registratieformulier:

Kinderen geboren tussen 1 januari 2017 en 30 april 2017: voor 3 juni 2020

Kinderen geboren tussen 1 mei 2017 en 31 augustus 2017: voor 1 november 2020

Voor broertjes en zusjes van kinderen die onze school al bezoeken, moet het aanmeldformulier ook worden afgegeven op school!

Voorrangsregels

Hoe weet ik of De Odyssee een voorrangsschool is van mijn kind?

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Vul hier uw postcode in om te kijken welke scholen dit zijn: https://http://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/

Er bestaan ook nog andere voorrangsregels. Onder de kop ‘kiezen’ vindt u hier meer informatie over: https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/po/hoe-werkt-het

Wat gebeurt er na het inleveren van het voorkeur registratieformulier?

Wanneer er op een school meer voorkeur registraties zijn als plaatsen, wat bij ons vaak het geval is, dan is loten noodzakelijk. Op de uitslag van de loting hebben wij geen invloed. Eerst worden kinderen met voorrang geplaatst (broer/zus op school), daarna komen overige voorkeur registraties aan bod. Voor meer informatie kunt u op deze site kijken: http://bboamsterdam.nl/toelatingsbeleid/ en als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-2518006 of via toelatingsbeleid@BBOamsterdam.nl