Aanmelden

Als een kind 4 jaar is, kan het naar de basisschool. Bijna alle basisscholen in Amsterdam werken met het stad breed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt. Wij hebben als school geen invloed of uw kind wel of niet bij ons geplaatst wordt.

Als u geïnteresseerd bent in onze school, kunt u uiteraard een keertje komen kijken op één van onze informatieochtenden.

Informatieochtenden 2019/2020 (let aub op het tijdstip, wij beginnen op tijd) 

  •  Woensdag 8 april 10:00 – 11:00 
  •  Maandag 11 mei 09:00 – 10:00 

 

U kunt zich opgeven voor de informatieochtenden via aanmelden@deodyssee.nl Graag onder vermelding van uw naam, de naam van uw kind, de geboortedatum van uw kind en uw telefoonnummer. Vermeld er duidelijk bij voor welke datum u zich aanmeldt. De informatieochtend verloopt het prettigst zonder dat er kinderen bij aanwezig zijn.

Hieronder vindt u een filmpje met meer informatie over het stedelijk toelatingsbeleid.

Aanmeldformulier

U ontvangt van de gemeente een informatiebrief en aanmeldformulier. Lever dit aanmeldformulier (geen kopie of scan)tijdig in bij ons, als wij de school zijn van uw eerste keuze.

Uiterste inleverdata voor het aanmeldformulier:

Kinderen geboren tussen 1 januari 2016 en 30 april 2016: voor 5 juni 2019

Kinderen geboren tussen 1 mei 2016 en 31 augustus 2016: voor 1 november 2019

Voor broertjes en zusjes van kinderen die onze school al bezoeken, moet het aanmeldformulier ook worden afgegeven op school!

Voorrangsregels

Hoe weet ik of De Odyssee een voorrangsschool is van mijn kind?

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Vul hier uw postcode in om te kijken welke scholen dit zijn: https://http://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/

Er bestaan ook nog andere voorrangsregels. Onder de kop ‘kiezen’ vindt u hier meer informatie over: https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/po/hoe-werkt-het

Wat gebeurt er na aanmelding?

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, wat bij ons vaak het geval is, dan is loten noodzakelijk. Op de uitslag van de loting hebben wij geen invloed. Eerst worden kinderen met voorrang geplaatst, daarna komen overige aanmeldingen aan bod. Voor meer informatie kunt u op deze site kijken: http://bboamsterdam.nl/toelatingsbeleid/ en als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-2518006 of via toelatingsbeleid@BBOamsterdam.nl

Kinderen afkomstig van een andere school.

Helaas is het niet meer mogelijk om zij-instromers aan te melden voor schooljaar 2019-2020. Wij kunnen niet meer voldoen aan de grote mate van interesse in een zij-instroomplek.