Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR krijgen teamleden en ouders de gelegenheid om mee te denken over het schoolbeleid. Het gaat in de MR over de inhoud én de organisatie van het onderwijs. Voor de school is de inbreng van de MR heel belangrijk.

Instemming of advies

Bij belangrijke besluiten van de directie is het nodig dat de MR ermee instemt. Bijvoorbeeld bij een aanpassing van het schoolplan of de schooltijden. Bij andere besluiten moet de directie de MR om advies vragen. Bijvoorbeeld over de besteding van het geld of het meedoen aan onderwijskundige experimenten. De MR heeft ook initiatiefrecht, op elk moment mag de MR zaken ter discussie stellen of advies uitbrengen aan de directie. Het uitgangspunt is altijd dat de directie en de MR zo goed mogelijk samenwerken in het belang van de school.

Leden van de MR

De MR van De Odyssee bestaat uit zes leden. Drie personeelsleden en drie ouders:

  1. Hoo Koen Tan
  2. Frank van der Kleij
  3. Tobias Baruch
  4. Dorien Wolvers
  5. Karin Meijer

Notulen vergaderingen

Notulen MR 3 april 2018

28 november 201

28 september 2017

20 juni 2017

9 mei 2017

26 maart 2017

17 januari 2017

22 november 2016

27 september 2016

21 juni 2016

10 mei 2016

16 februari 2016

5 januari 2016

9 november 2015

15 september 2015

 Jaarplan

Jaarplan Medezeggenschapsraad De Odyssee 1718

Jaarplan MR 2016/2017

Contact

Wilt u meer weten over de MR, een agendapunt of een bepaald standpunt? Heeft u vragen over het beleid van de school? Heeft u een onderwerp dat de MR zou moeten bespreken? Neem dan contact op via mr@deodyssee.nl.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]