Schoolleiding

Wilma Veldman is de schoolleider van De Odyssee.

 

 

 

 

 

De Odyssee heeft drie bouwcoördinatoren:

  1. Anna Mulder en Nikkie Middag (onderbouw)
  2. Debby Sol (middenbouw)
  3. Veronique Keek (bovenbouw)

De bouwcoördinatoren ondersteunen de schoolleider, zitten vergaderingen voor en bewaken de uitvoering van het beleid in de bouwen. Zo vormen zij de schakel tussen de werkvloer en de directeur.
Het management team van de school wordt gevormd door de schoolleider, bouwcoördinatoren en de interne begeleiding.