De Voorschool

Onze school werkt nauw samen met de voorschool de Odyssee. Deze wordt georganiseerd door kinderopvangorganisatie Impuls. Kinderen kunnen hier vanaf 2 jaar naar toe. De voorschool van de Odyssee zit gehuisvest in het kind centrum ‘Groeipaleis’ op het Joop Woortmanplein 5, 1069 PT Amsterdam. U kunt voor verdere vragen contact opnemen met de voorschool de Odyssee op 020- 610 12 31, kies optie 0 of via vs.odyssee@impuls.nl
Kinderen van voorschool de Odyssee krijgen alleen voorrang op grond van de regels van het gemeentelijk toelatingsbeleid. Meer informatie over voorrangsregels kunt u vinden op de website van de gemeente Amsterdam.