De Voorschool

Onze school werkt nauw samen met de voorschool de Odyssee. Deze wordt georganiseerd door kinderopvangorganisatie Impuls. Kinderen kunnen hier vanaf 2,5 jaar naar toe. De voorschool van de Odyssee zit gehuisvest in het kind centrum ‘Groeipaleis’ op het Joop Woortmanplein 5, 1069 PT Amsterdam. U kunt voor verdere vragen contact opnemen met de voorschool de Odyssee op 020- 610 70 69 of via vs.groeipaleis.odysee@impuls.nl

Kinderen van voorschool de Odyssee krijgen alleen voorrang op grond van de regels van het gemeentelijk toelatingsbeleid. Meer informatie over voorrangsregels kunt u vinden op de website van de gemeente Amsterdam.