Aanmeldformulier

  Personalia leerling


  MV
  Voorschoolse periode

  NeeJaOnbekend

  Gegevens voorschool of kinderopvang voor overdracht

  Om na te gaan of wij als school aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen, vragen wij uw toestemming voor een overdracht van de voorschool of de kinderopvang welke uw kind bezoekt. Zonder toestemming kan de aanmeldingsprocedure niet worden voortgezet.

  Ja, hierbij geef ik toestemming voor een overdracht van de voorschool of kinderopvang welke mijn kind bezoekt.*


  Gegevens vorige school (invullen als uw kind een zij-instromer is en ouder dan 4 jaar)

  Om na te gaan of wij als school aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen, vragen wij uw toestemming voor een overdracht van de huidige school waar uw kind onderwijs volgt. Zonder toestemming kan de aanmeldingsprocedure niet worden voortgezet.

  Ja, hierbij geef ik toestemming voor een overdracht van de huidige school waar mijn kind onderwijs volgt.

  Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8

  JaNee


  Personalia ouder/verzorger 1

  HeerMevrouw


  JaNee

  Overleden


  JaNee

  JaNee

  (Onderstaande adresgegevens alleen invullen indien u op een ander adres als uw kind woonachtig bent)

  Personalia ouder/verzorger 2

  HeerMevrouw


  JaNee

  Overleden


  JaNee

  (Onderstaande adresgegevens alleen invullen indien u op een ander adres als uw kind woonachtig bent)

  Broers/zussen

  JaNee
  JaNee
  JaNee
  JaNee

  Noodnummers

  Telefoonnummer invullen van familielid of derden, niet van de ouder(s)

  Toestemming gebruik beeldmateriaal

  Vragen

  JaNee


  janee

  janee

  janee


  janee

  janee

  Ondertekening

  Ja, ik verklaar hierbij het aanmeldformulier naar waarheid te hebben ingevuld.*

  (Ondertekening door de ouders met wettelijk gezag zal na uitnodiging op school geschieden)

  Hartelijk dank voor het invullen. De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld door de administratie van de school.  Wij maken u erop attent dat het invullen van het aanmeldformulier géén definitieve inschrijving betreft. Na het verstrijken van de wettelijk vastgestelde onderzoekstermijn van 6 tot max 10 weken, is uw kind zonder tussentijds bericht vanuit school geplaatst.

  Na het verzenden ontvangt u een kopie van het ingevulde aanmeldformulier.