Gedragscode

In de gedragscode van de Odyssee leest u wat we van alle geledingen van onze schoolgemeenschap verwachten in het dagelijks omgaan met elkaar.
We maken deze code zichtbaar voor iedereen in de school door gedragsregels, die in de klassen en in de overige ruimtes van de school hangen.

Het doel van de gedragscode is, het scheppen van een schoolklimaat dat zich kenmerkt door veiligheid, acceptatie, respect en vertrouwen. Een dergelijk klimaat is een voorwaarde voor alle leden van de schoolgemeenschap om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Bekijk hier de Gedragscode