Intern begeleiders

Intern begeleiders hebben een aparte functie binnen de school. Zij zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Samen met de schoolleiding zetten zij de lijnen uit voor de pedagogische en didactische aanpak binnen de school.

De intern begeleiders bij ons op school zijn Marianne Vereijken (bovenbouw) en Lianne Niessen (onderbouw).

Wat doet een IB-er?

De interne begeleider komt in beeld als een leerling een leerprobleem of een sociaal-emotioneel probleem heeft. Samen met de leerkracht stelt de IB-er vast welke onderwijsbehoefte de leerling heeft. Wat heeft de leerling nodig? Dat vormt de basis om de juiste ondersteuning voor het kind te kiezen. Soms krijgen leerlingen een apart of aangepast programma, of verwijzen de IB-ers door naar meer gespecialiseerde hulp. Denk aan het ondersteuningsteam van AMOS , het ABC, schoolmaatschappelijk werk of speltherapie. Alles is erop gericht om het kind zo goed mogelijk op school tot zijn recht te laten komen.