Kwaliteit

In de Kwaliteitswijzer over het Basisonderwijs in Amsterdam staan de resultaten van alle basisscholen in onze stad. Onze school doet het goed; onze leerlingen doen het goed. Maar ook al zijn de gemiddelde cito-scores van de Odyssee uitstekend, we willen niet alleen maar kijken naar het cognitieve. Daar doen we kinderen mee tekort. In onze maatschappij wordt een steeds groter beroep gedaan op sociale vaardigheden, op samenwerken en op ‘out of the box’
denken (creatief denkvermogen). En dat is moeilijk meetbaar. Maar dat vinden wij minstens zo belangrijk. Wij staren ons daarom niet blind op de scores. Iedere dag werken we samen om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden. Op cognitief vlak, maar zeker ook op het gebied van al die andere talenten.