Ontwikkelingsgericht onderwijs

Wij geven ontwikkelingsgericht onderwijs. De naam zegt het al: ontwikkelingsgericht onderwijs – of OGO – draait om de ontwikkeling van het kind. Niet alleen wat betreft kennis en vaardigheden, maar ook op sociaal, emotioneel en creatief gebied. Het idee achter ons onderwijs is dat leren en ontwikkelen niet iets individueels is. Het gebeurt juist het beste in een uitdagende omgeving en samen met anderen.

Werken met thema’s

We geven dat praktisch vorm door te werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Binnen een bepaald thema komen allerlei aspecten aan bod waarvan kinderen kunnen leren. Die aspecten ontdekken zij zelf, geholpen door de leerkracht. Voorbeelden van thema’s zijn de bakker, indianen, voeding of mode. Het zijn altijd onderwerpen die herkenbaar zijn voor de leerlingen. Dat helpt hen om te begrijpen wat het nut ervan is.

Betekenisvol leren

Een leerling op een OGO-school leert over de wereld en zichzelf. Niet omdat bepaalde onderwerpen in een lesboek staan, maar omdat hij zelf ontdekt hoe belangrijk sommige dingen zijn. Betekenisvol leren noemen wij dat. Zo leert het kind de wereld steeds beter te begrijpen en steeds makkelijker een plekje te vinden in de maatschappij.

In de praktijk

Hoe ziet ontwikkelingsgericht onderwijs er in de praktijk uit? Juf Miriam Slenter (groep 3) licht het toe. “Laat ik als voorbeeld het thema ‘de Bakker’ nemen, daar werken wij op dit moment aan in groep 3. We beginnen het thema altijd met een brainstormfase. Dan laten we de kinderen alles vertellen wat met de bakker te maken heeft. Wat gebeurt er bij de bakker, wat heeft de bakker nodig, dat soort dingen. De kinderen geven vanuit hun eigen ervaring aan wat zij al weten. We noteren alle woorden en begrippen en brengen die vervolgens onder in verschillende categorieën. Als leerkracht voeg ik er een aantal nieuwe woorden aan toe.”

De brainstormfase is essentieel, want het geeft de leerkracht een beeld van wat de kinderen al weten. “Dat wat ze weten ga ik niet nog een keer overdoen. Ik ga juist op zoek naar wat de kinderen nog níet weten. Uit de brainstormfase blijkt keer op keer dat de kinderen meer of andere dingen weten dan je denkt.”
Het thema wordt verder uitgewerkt in allerlei activiteiten. “We gaan daarbij de echte wereld in. Door langs te gaan bij de bakker bijvoorbeeld, of een bakkersmuseum te bezoeken. En dan kijken we naar allerlei aspecten: van de sociale interactie in de winkel tot het afwegen van de ingrediënten voor een brood. Zo komen veel activiteiten aan bod: rekenen, lezen, taal, gesprekken voeren, constructies maken.”

Soms komen de thema’s later in de schoolcarrière nog een keer voorbij. “In de bovenbouw wordt bij de thema’s voor een andere invalshoek gekozen, vanuit een breder perspectief. Er worden dan bijvoorbeeld resultaten van onderzoeken bij betrokken. Als het thema al eerder aan bod is geweest merkt de leerkracht hoeveel kennis er al zit. In de onderbouw ligt de basis van de begrippen, in de bovenbouw wordt de verdieping aangebracht.”

De leerkrachten op De Odyssee zijn allemaal extra geschoold. “We volgen met het hele team cursussen en we krijgen begeleiding bij het uitwerken van de thema’s. OGO is best een uitdaging, maar het is een ontzettende leuke, creatieve en waardevolle manier van onderwijs geven!”

Passend onderwijs

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) leggen de school en het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het SOP op.

SOP 2016-2017 De Odyssee