Schooltijden

De schooltijden op De Odyssee zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.30 uur. Op woensdag is de schooldag van 8.30 uur tot 12.15 uur.

Onze school heeft een continurooster. Dat houdt in dat alle leerlingen op school blijven tussen de middag. Zij eten met de leerkracht in de klas en spelen een half uur buiten. Een aantal teamleden houdt dan toezicht.