Indeling in bouwen

Onze school is verdeeld in vier ‘bouwen’: de kleuterbouw, de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw.

  • De kleuterbouw bestaat momenteel uit vier groepen 1/2. Gedurende het schooljaar stromen de nieuwe 4 jarige leerlingen in en zal er een vijfde groep gestart worden.
  • Drie groepen 3 en drie groepen 4 vormen de onderbouw.
  • De middenbouw bestaat uit drie groepen 5 en één groep 6.
  • De bovenbouw wordt gevormd door twee groepen 7 en twee groepen 8.