Ontwikkelingsgericht onderwijs

Uitdagen is wat we doen

Wij zijn een OGO school en geven ontwikkelingsgericht onderwijs. Deze term leggen we graag even uit, want elke school en elk type onderwijs is toch gericht op de ontwikkeling van het kind? Dat klopt! Een OGO school doet dat alleen net even anders dan een reguliere school.

Jouw wereld centraal

Wij werken met thema’s. Geen vaste thema’s maar thema’s die we in samenwerking met de leerlingen ontwikkelen en uitwerken. Waar staan zij nu? Wat leeft er in hun wereld? Welke werelden kunnen zij ontdekken? Waar zijn ze aan toe? Waar ligt de groei? Waar gaan ze volledig op aan?

Door goed te kijken, luisteren, samen te werken met de focus op uitdaging werken we de thema’s volledig uit. Binnen het team en in de klas. Alle vakken komen aan bod. De theorie én de praktijk. Ieder gaat in zijn rol op onderzoek uit. Wat kan ik hier leren?

Kwartjes gaan vallen, verbanden worden gelegd, werelden komen samen en de kennis beklijft. Zoveel geleerd!

Dat motiveert! Uit de comfortzone. Stimuleren om het zelf te doen. In actie en op onderzoek uit. En wij houden onze vinger aan hun pols. Zo weten we zeker dat ieder meer leert dan ze ooit hadden gedacht.

Uitdagend is het wel. Voor onze leerlingen omdat ze zoveel meer leren en voor ons als team. Daarom zijn onze teamleden extra geschoold, volgen we specifieke trainingen en cursussen en krijgen we begeleiding bij het uitwerken van de thema’s. Zo maken we van elke les een reis op zich en garanderen we dat de leerdoelen meer dan gehaald worden.

OGO = ontwikkelingsgericht onderwijs.

Een sleutelwoord binnen het OGO onderwijs is betekenisvol. We behandelen vakken dus niet ‘in isolatie’ maar als onderdeel van het grote geheel. Op die manier zien kinderen het nut van elk afzonderlijk vak en dat motiveert om ermee aan de slag te gaan!

Deze manier van werken stimuleert de nieuwsgierigheid en maakt leren superleuk. We tappen daarbij precies in op waar het kind zit qua niveau zodat de stof elk kind prikkelt en iedereen boven zijn of haar huidige niveau uitstijgt.

De manier waarop we een thema behandelen verschilt per bouw. Groep 1 t/m 4 draait om spel en in de groepen 5 t/m 8 staat onderzoek centraal.

Binnen elk thema werken we met spelactiviteiten, constructie en beeldende activiteiten, gespreksactiviteiten, lees – en schrijfactiviteiten en rekenactiviteiten. Zo waarborgen we dat alle vaardigheden aan bod komen en het kind zich breed ontwikkelt.

Het einde van een thema sluiten we feestelijk af met een fantastisch eindproduct. Je kunt het zo gek niet bedenken of de kinderen maken het. Van een poster, een krant, een film, een restaurant of zelfs een museum.

Prachtig om te zien want het eindproduct sluit mooi aan op sociaal culturele activiteiten die mensen in het dagelijkse leven doen.

Leerkrachten vertellen:


Een voorbeeld uit groep 3

We hebben het thema de Bakker. We beginnen het thema met een brainstormfase. Wat weten de kinderen al over de bakker? Wat is een bakker? Wat gebeurt daar? Wat heeft een bakker nodig? Kinderen vertellen uit eigen ervaring ik ontdek wat ze weten en waar de uitdaging ligt. We gaan niet alleen leren, maar vooral ook doen. Want daarvan leer je het meest. Jassen aan en op naar de bakker! We kijken naar de sociale interactie in de wereld, hoe gedraag je je? Het wegen van ingrediënten voor brood, betalen, presenteren. Ook spelen we de verschillende rollen in de hoeken na. Wat zegt de bakker, wat zeg je als klant. Als leerkracht doe je mee in het spel en zorg je voor o.a. voor verdieping en de woordenschat. In het spel komen veel vakken aan bod: rekenen, lezen, taal, gesprekken voeren en constructies maken.


Een voorbeeld uit groep 6

Het thema: keukentje van vriendschap. De kinderen hebben aangegeven dat ze graag willen koken en hun eigen restaurant willen starten. We nodigen gasten uit om ons het één en ander te vertellen over hun restaurant. We schaffen een fornuis aan in de klas en de kinderen komen met allerlei ideeën over wat ze willen onderzoeken. Welke vragen spelen er, wat kunnen we opzoeken, wat vragen we aan experts? Zo besluiten we met elkaar dat ze graag een kookwedstrijd willen houden. In groepjes zoeken ze recepten, halen de ingrediënten, koken en er wordt geproefd er gejureerd. In een echte restaurantkeuken mogen we aan de slag voor ouders. Wat gaan we maken, wie werkt er in de keuken en wie doet de bediening. Met elkaar maken we er dag van om nooit te vergeten.