Praktische zaken

Continurooster

Wij werken op onze school met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school overblijven, wat korter pauze hebben maar wel eerder uit zijn dan op andere scholen zonder continurooster. Ook zijn ze een of meerdere middagen vrij. .

We werken samen met Brood & Spelen die van de lunchpauze een gezellig moment maakt waar de kinderen met elkaar lunchen en binnen- en buitenspelen. Voor u zijn hier geen extra kosten aan verbonden.

In de schoolgids vindt u hier meer informatie over ons continurooster.

Bewegingsonderwijs

Vraag een kind naar zijn favoriete vak en hij of zij roept bijna altijd: gym!

Op onze school hebben we een vakdocent gymnastiek. Demie Gruijs brengt de kinderen letterlijk in beweging. In onze multifunctionele gymzaal, die we ook om kunnen toveren tot arena als we een voorstelling of themapresentatie geven, daagt zij kinderen uit om zich uit te leven.

Ziekmelden en verlof

Is uw kind ziek? Zo gaat u te werk:

Meld uw kind ziek via Social Schools. Zorg dat u dit vóór 8:15 uur doet, zodat wij weten wat er aan de hand is en waarom uw kind niet aanwezig is.

Is uw kind langer dan 3 dagen ziek? Dan neemt de leerkracht contact met u op om te vragen hoe het gaat. U mag natuurlijk ook zelf bellen of een bericht sturen.

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind?

Zo gaat u te werk:

  1. Check voor de zekerheid onze schoolgids of het geoorloofd is om uw kind thuis te houden. We zijn namelijk verplicht om ongeoorloofd verlof te melden bij de leerplichtambtenaar.
  2. Verlof aanvragen moet altijd via een verlofaanvraagformulier. Deze kunt u per e-mail opvragen aan: roxanne.dalenberg@amosonderwijs.nl
  3. Lever het ingevulde formulier, inclusief benodigde bewijsmateriaal en een duidelijke uitleg, minimaal 10 schooldagen voor aanvang van de betreffende dag in bij de administratie of per e-mail aan roxanne.dalenberg@amosonderwijs.nl
  4. Uitzonderingen op deze regels kunnen alleen in zeer dringende situaties gemaakt worden. Zorg dus dat u dit tijdig regelt.
  5. Houd er rekening mee dat wij als school aan onze plichten gehouden worden. Een ongeoorloofd verlof door ouders, zorgt voor extra werk en energie die wij bij voorkeur aan de ontwikkeling van onze leerlingen besteden.

Dank u wel voor uw medewerking!