Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Samen sterk in onderwijs en opvoeding!

De Odyssee en de medezeggenschapsraad (MR) streven naar een goede samenwerking met de ouders. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen.

Wat doet de MR?

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school. De raad (die bestaat uit een ouder- en leerkrachtenvertegenwoordiging) heeft daarvoor periodiek, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie van De Odyssee. Dit overleg gaat vaak over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of wijze waarop ouders meehelpen op school. In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) zijn de taken en bevoegdheden van de MR vastgelegd. infowms.nl

Zoek ons op!

Als MR vertegenwoordigen wij u als ouder. We horen daarom graag wat u bezighoudt in en om de school. Zoek ons daarom vooral op! Je kunt ons aanspreken op het schoolplein of contact opnemen via de mail: mr.deodyssee@amosonderwijs.nl Je bent ook van harte uitgenodigd om je bij ons aan te sluiten, of om eens bij ons overleg mee te denken.

Wie zijn wij?

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 6 leden. 3 ouders (de oudergeleding) en 3 personeelsleden (de personeelsgeleding).

Wil je lid worden van de MR?

Van tijd tot tijd is er een vacature binnen de MR. Als je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de Odyssee wilt leveren, kun je je voor de MR aanmelden via ons mailadres: mr.deodyssee@amosonderwijs.nl of spreek één van ons persoonlijk aan.