Medezeggenschapsraad

Samen sterk in onderwijs en opvoeding!

De Odyssee en de medezeggenschapsraad (MR) streven naar een goede samenwerking met de ouders. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen..

Wat doet de MR?

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad (die bestaat uit een ouder- en leerkrachtenvertegenwoordiging) heeft daarvoor periodiek, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie van De Odyssee. Dit overleg gaat vaak over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of wijze waarop ouders meehelpen op school. In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) zijn de taken en bevoegdheden van de MR vastgelegd. https://infowms.nl

Zoek ons op!

Omdat wij jullie als ouders vertegenwoordigen horen we graag wat jullie bezighoudt in en om de school. Zoek ons daarom vooral op! Je kunt ons aanspreken op het schoolplein of contact opnemen via de mail: mr@deodyssee.nl. Je bent ook van harte uitgenodigd om je bij ons aan te sluiten, of om eens bij ons overleg mee te denken.

Wie zijn wij?

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 5 personen: 2 leerkrachten en 3 ouders.

Najet Rossen-Yacoubi. Ik ben moeder van Faye 8 jaar uit groep 5B en Milo 5 jaar uit groep1/2E. Mijn drijfveer is eigenlijk onze kinderen, en dus alle kinderen op school. Met het welzijn van onze kinderen voorop en mijn ervaring in het besturen, wil ik graag een bijdrage hieraan leveren, voor de kinderen, de ouders en de school.

Soraya Hoedt. Mijn naam is Soraya Hoedt en ik ben woonachtig in de aker samen met mijn man en 2 kinderen. Mijn zoon Jace is 8 jaar en zit op de Odyssee (groep 4b) en mijn dochter Mylena is bijna 3 jaar. Ik ben als projectleider werkzaam voor Stichting het Kandidatennetwerk, een organisatie die zich inzet om de economische en sociale redzaamheid van jongeren te bevorderen en te versterken, op het gebied van scholing, werk, financiën, netwerken en zorg. Het lijkt mij een ontzettend leuke uitdaging om mee te mogen meedenken over het onderwijsbeleid en mijn visie daarover weer te geven. Op deze manier wil ik graag meer betrokken raken en hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan de (toekomst van de) school. 

Roxanne Dalenberg. Ik ben de administratief medewerkster van basisschool de Odyssee. De reden van mijn deelname aan de MR is om er mede voor te zorgen dat het personeel en de kinderen op school in een prettige en gestructureerde omgeving kunnen werken en leren. Een goede verhouding is belangrijk zodat in ieders belang, weloverwogen, de juiste keuzes worden gemaakt.

Lisanne Manintveld. Ik ben leerkracht van groep 1/2E. Een veilige en warme school waar ieder kind zich maximaal kan ontwikkelen, leerkrachten met plezier naar hun werk gaan en ouders zich gehoord voelen; dat is een school waarop ik wil werken. Door mij te voegen bij de MR kan ik hierin een bijdrage leveren. Onder andere door kritisch mee te denken op beleidsmatig niveau en een luisterend oor te bieden aan ouders en collega’s.

Rudolph Huizinga. Ik ben vader van Elvira uit groep 6b. Uit eigen ervaring weet ik dat de basisschool bepalend is of kinderen wel of niet plezier krijgen en behouden in leren. Mijn motivatie als lid van de MR is het leveren van een bijdrage opdat kinderen de Odyssee ervaren als een veilige en inspirerende leerplek, die aanzet tot verder leren.

Wil je lid worden van de MR? 

Van tijd tot tijd is er een vacature binnen de MR. Als je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de Odyssee wilt leveren, kun je je voor de MR aanmelden via ons mailadres: mr@deodyssee.nl of spreek één van ons persoonlijk aan.