Oudercommissie

De oudercommissie van De Odyssee organiseert activiteiten die het onderwijs aanvullen of ondersteunen. Voor elk van die activiteiten is een aparte werkgroep waarin iemand van de oudercommissie vertegenwoordigd is. Er zijn werkgroepen voor het organiseren van schoolreisjes, sportactiviteiten, feesten, en er is een werkgroep voor het vak levensbeschouwing. De werkgroepen bestaan uit ouders én leerkrachten.

De oudercommissie vergadert ongeveer eens in de zes weken. Er wordt dan geëvalueerd, alvast vooruit gekeken en de financiële stand van zaken komt aan de orde. De oudercommissie int en beheert de ouderbijdragen.

Heeft u interesse om in een werkgroep mee te draaien? Vraag het de leerkracht van uw kind!
U kunt ook contact opnemen met de oudercommissie via oudercommissie@deodyssee.nl.